ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
28 listopada 2019, 13:40

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Budowa budynku OSP w Zarzeczu – poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała

zamierza przeznaczyć kwotę: 1 279 639,52 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 28-11-2019 r. do godz. 12:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz

adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia robót budowlanych
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

Ul. Bieszczadzka 16a,

38-100 Strzyżów

1 399 999,99 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 28 maja 2021 roku

3. 30 czerwca 2021 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Firma Budowlano-Handlowa
RAK Spółka jawna

Ul. Dębicka 107

35-213 Rzeszów

1 292 358,71 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 28 maja 2021 roku

3. 30 czerwca 2021 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

WOLF Technoprojekt
Sp. z o.o. Sp. K.

Trzebownisko 22

36-001 Trzebownisko

1 730 186,83 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 28 maja 2021 roku

3. 30 czerwca 2021 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

AKAR Sp. z o.o.

Ul. Zawiszy Czarnego 26a

35-082 Rzeszów

1 339 887,40 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 28 maja 2021 roku

3. 30 czerwca 2021 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

PESAM” Spółka Jawna Jan Mytnik, Daniel Mytnik

Ul. Tuwima 2

39-200 Dębica

2 108 785,23 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 28 maja 2021 roku

3. 30 czerwca 2021 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała