ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacje z otwarcia ofert
05 listopada 2019, 10:19

RIZ.271.34.2019                                                                                   Boguchwała, 05-11-2019

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Nosówce, działka 101

zamierza przeznaczyć kwotę: 62 171,56 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 05-11-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona                                                              39-215 Czarna                                                                                                            ul. Wojska Polskiego 18

 

73.140,39 (brutto)

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 17.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

F.H.U. INSIDE ELEKTRYCZNE SYSTEMY INSTALACYJNE                                       35-082 Rzeszów                                                                                                         ul. Wetlińska 3A

 

63.154,99 (brutto)

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 17.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

ANTARES – Adam Antonik Spółka Jawna                                                                        35-085 Rzeszów                                                                                                          ul. Langiewicza 22

55.792,59 (brutto)

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 17.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 
 
   
   
   
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała