ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
23 sierpnia 2019, 10:55

RIZ.271.25.2019                                                                                   Boguchwała, 23-08-2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica, dz. 1804

zamierza przeznaczyć kwotę: 46 205,63 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 19-08-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona

ul Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

51 872,02
 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 30.09.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała