ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
07 czerwca 2019, 13:34

Boguchwała, dnia  07-06-2019  roku

RIZ.271.15.2019

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK ze szkół znajdujących się na terenie gminy Boguchwała – „Wyższa jakość edukacji w gminie Boguchwała” zamierza przeznaczyć kwotę brutto 136 000,00 zł.

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 07-06-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

 

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności

 

 

Cena – 80%

Doświadczenie trenerów –

10 %

 

Przygotowanie do pracy z dorosłymi – 10%

1

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Ul. Niedzielskiego 2,

35-036

Rzeszów

Netto:

128 830,00 zł

Brutto:

129 870,00 zł

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

1. Do 30 listopada 2019 r. od daty podpisania umowy.

2. Zgodnie z wzorem umowy.

2

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

Ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

Netto:

128 468,00 zł

Brutto:

129 872,00 zł

Wykonawca oświadcza, iż 1 spośród 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin

Wykonawca oświadcza, iż żaden z trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi nie ukończył kurs edukatorski lub z andragogiki

1. Do 30 listopada 2019 r. od daty podpisania umowy.

2. Zgodnie z wzorem umowy.

3

APHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Compen Sp. z o.o.

Ul. Marywilska 67 lok. 76

03-046 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa

 

Netto:

128 819,00 zł

Brutto:

0 zł

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

1. Do 30 listopada 2019 r. od daty podpisania umowy.

2. Zgodnie z wzorem umowy.

4

QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara

Ul. Matejki 2

35-064 Rzeszów

Netto:

124 738,38 zł

Brutto:

125 805,42 zł

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

1. Do 30 listopada 2019 r. od daty podpisania umowy.

2. Zgodnie z wzorem umowy.

5

NETBI Dariusz Krzyszkowski

Sułków 326,

32-020 Wieliczka

Netto:

125 148,10 zł

Brutto:

127 570,00 zł

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

1. Do 30 listopada 2019 r. od daty podpisania umowy.

2. Zgodnie z wzorem umowy.

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała