ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19 marca 2019, 13:46
Ogłoszenie nr 540052832-N-2019 z dnia 19-03-2019 r.
Boguchwała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 521160-N-2019
Data: 06/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-22, godz. 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-28, godz. 09:30

««« powrót
Liczba odwiedzin: 807811

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała