ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
30 października 2017, 11:37

 

Boguchwała, dnia  30-10-2017  roku

WO-ZP.271.27.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: „Rozbudowa monitoringu gminnego na terenie miasta Boguchwała”.

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 198 155,00 zł brutto.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności
  3. Gwarancja

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %

  1

NEXET Sp. z o.o.

ul. Płk. K. Iranka-Osmeckiego 6b

35-506 Rzeszów

139 643,13 zł brutto

 

 

 

5 lat

1.Termin rozpoczęcia – od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia – 15.12.2017 r.

2.Zgodnie ze wzorem umowy

3. Zgodnie z ofertą

2

P.O.M. i U.D. Security Office Spółka z o.o.

Ul. Ks. Jałowego 29

35-010 Rzeszów

205 075,85 zł brutto

 

 

 

 

5 lat

1.Termin rozpoczęcia – od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia – 15.12.2017 r.

2.Zgodnie ze wzorem umowy

3. Zgodnie z ofertą

Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała