Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

polska  angielska
data publikacji: 05-09-2017 | 07:42data ostatniej modyfikacji: 05-09-2017 | 07:42Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
05 września 2017
  1. Przedmiot zamówienia „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Boguchwała określonego na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale nr XLI.507.2017 z dnia 25 maja 2017 r.”:
  2. Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz wysłane mailem  Zamawiającego od dnia 14.07. 2017 r. do dnia 21.07.2017r do godz.

15.

  1. Kryteria wyboru oferty – cena 80%, termin 20%, termin wykonania przedmiotu zamówienia – podany w miesiącach ( 20%). Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 100 pkt w tym okres realizacji zamówienia oceniamy w następujący sposób: do 8 miesięcy – 20 pkt, od 9- 10 miesięcy – 15 pkt. od 11-12 miesięcy 10 pkt.
  2. Zestawienie ofert:

URBLEX MARCIN ROSEGNAL

32-852 Dębno 250

Kwota : Brutto: 31.795,50 podatek VAT- 5.945,50 zł

Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy.

PAWEŁ PIZŁO

37-450 Stalowa Wola ul. Narutowicza 2/6A

Kwota : Brutto: 28.044,00 podatek VAT- 5.244,00 zł

Termin wykonania zamówienia8miesięcy.

NEOPOLIS MICHAŁ MANDZIUK

67-221 Białołęka 55

Kwota : Brutto: 59.879,00 podatek VAT- 0 zwolniony

Termin wykonania zamówienia 10 miesięcy.

  1. Uzasadnienie  unieważnienia – cena z oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający zarezerwował w budżecie na wykonanie przedmiotowego zadania.

 

Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała