Transport drogowy 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : TRANSPORT
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
Nagówek:
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
Wymagane dokumenty:

Wniosek – formularz:

  • wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Załączniki:

  • kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób ,
  • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
  • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany, przedłużenia zezwolenia)
Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Miejski w Boguchwale, 36-042 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134

Termin i sposób załatwiania:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Stronie.
 
pobierz pliki:
 
Wzór wniosku [35 KB] 238_wniosek_o_udzielenie_zezwolenia_regularne.doc
Wzór wniosku [36 KB] 238_wniosek_o_zmiane_zezwolenia_regularne.doc
Wzór wniosku [35 KB] 238_wniosek_o_przedluzenie_zezwolenia_regularne.doc
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1096468

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała