Transport drogowy 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : TRANSPORT
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
Nagówek:
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
Wymagane dokumenty:

Wniosek – formularz:

  • wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Załączniki:

  • kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
  • cennik,
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
  • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany, przedłużenia zezwolenia).
Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Miejski w Boguchwale, 36-042 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134,

Termin i sposób załatwiania:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Stronie.
 
pobierz pliki:
 
Wzór wniosku [35 KB] 237_wniosek_o_udzielenie_zezwolenia_regularne.doc
Wzór wniosku [36 KB] 237_wniosek_o_zmiane_zezwolenia_regularne.doc
Wzór wniosku [35 KB] 237_wniosek_o_przedluzenie_zezwolenia_regularne.doc
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1034961

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała