Dowody osobiste 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wymagane dokumenty:
UWAGA! Dokonując zgłoszenia przedstaw:-potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo -decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) stwierdzającą naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021.816) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 października 2021 r.w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz. 1865)
 
pobierz plik:
 
Formularz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych [313 KB] 298_nieuprawnione_wykorzystanie.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 968277

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała