Podatki 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : Informacje podatkowe
Informacje podatkowe osób fizycznych: informacja o gruntach rolnych, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o lasach
Nagówek:
Dokumenty niezbędne do prawidłowego wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych.
Wymagane dokumenty:
W związku ze zmianami ustawowymi gminy utraciły prawo do uchwalania wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Od 01 lipca 2019 roku obowiązują formularze ustawowe wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów. Do pobrania na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1
Miejsce złożenia dokumentu:
Burmistrz Boguchwały, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta (parter) Referat Podatków i Opłat Lokalnych (I piętro, pok. 21) 17-87-55-231/232
Termin i sposób załatwiania:
Ustawowy obowiązek złożenia w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1010931

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała