Sprawy społeczne 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział :
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Wymagane dokumenty:
wniosek_o_udzielenie_pozwolenia_na_przeprowadzenie_zbiorki_publicznej.pdf wniosek_o_udzielenie_pozwolenia_na_przeprowadzenie_zbiorki_publicznej.pdf W sytuacji, gdy jedną z form zbiórki ma być sprzedaż cegiełek wartościowych do wniosku należy dołączyć wzory tych cegiełek w poszczególnych nominałach. Na każdej cegiełce wartościowej sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także jej cenę. Cegiełki wartościowe stanowią druki ścisłego zarachowania i powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie.

3. Jeżeli zbiórka ma być prowadzona w formie sprzedaży przedmiotów, we wniosku należy podać wykaz przedmiotów planowanych do sprzedaży w ramach zbiórki publicznej. Na każdym przedmiocie sprzedawanym w ramach zbiórki publicznej wyraźnie w sposób trwały podaje się nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz cenę przedmiotu. Napisy te powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki publicznej od innych przedmiotów, znajdujących się w obrocie.

Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale, Biuro Obsługi Klienta (parter) Zespół ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (II piętro, pok. 25), tel. 87-55-255
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783). Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wynosi 82 zł.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 marca2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498) - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267) - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty wydania pozwolenia lub odmowy wydania pozwolenia.
 
pobierz plik:
 
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1096468

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała