INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 27-08-2021 | 00:05
Wycinka drzew na terenie byłego Gospodarstwa Rolnego w Boguchwale 01 kwietnia 2014

Wycinka drzew na terenie byłego Gospodarstwa Rolnego w Boguchwale   

Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 18 listopada 2013

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr LXI/662/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 us   

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 30 października 2013

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr LXI/662/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3    

Ogłoszenie o naborze Parterów społeczno- gospodarczych 29 października 2013

Burmistrz Gminy Boguchwała zawiadamia, że Prezydent Miasta Rzeszowa działając w imieniu gmin tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny ogłosił otwarty nabór Partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach nad opracowaniem Strategii ZIT    

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego 26 lipca 2013

Działając na podstawie art.41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) Starosta Przemyski podaje obwieszczenie do publicznej wiadomości   

Informacja o języku migowym w Urzędzie Miejskim w Boguchwale 17 lipca 2013

Informacja o języku migowym w Urzędzie Miejskim w Boguchwale    

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika samodzielnej sekcji realizacji projektu w MOPS Boguchwała 08 lipca 2013

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika samodzielnej sekcji realizacji projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale   

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 02 lipca 2013

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE   

Informacja Burmistrza Boguchwały z dnia 18 stycznia 2013 r. 21 stycznia 2013

Informacja Burmistrza Boguchwały z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Lutoryż   

Przetarg na wycinkę drzew w Boguchwale 20 listopada 2012

Przetarg na wycinkę drzew w Boguchwale   

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wycinkę drzew w Boguchwale 20 listopada 2012

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wycinkę drzew w Boguchwale   

Wykaz 05 listopada 2012

Wykaz ostateczny   

Ogłoszenie 31 października 2012

Odwołanie przetargu ze wzgledów organizacyjno technicznych   

Przetarg 31 października 2012

Wycinka drzew na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Boguchwale   

Wykaz 19 października 2012

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajecia   

Ogloszenie 19 października 2012

Wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy   

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Boguchwale 15 października 2012

Protokół   

Ogłoszenie 21 września 2012

Ogloszenie o przetargu na wynajem   

Wykaz 21 września 2012

Wykaz Nieruchomości    

Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Boguchwale 23 sierpnia 2012

Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Boguchwale   

[1]  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała