INNE 

polska  angielska
data publikacji: 24-10-2017 | 15:07data ostatniej modyfikacji: 24-10-2017 | 15:07
Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku24 października 2017

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017. 1875), art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2016. 1817), § 6 ust. 1 oraz § 7 pkt. 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2018", przyjmując termin wyrażenia opinii do 14 listopada 2017 roku.

Zarządzenie nr 191/2017.pdf

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 [projekt].pdf

Formularz zgłoszenia opinii.doc

 

Liczba odwiedzin: 921684

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała