a
data wydruku: 2024-07-20 18:46:36
Biuletyn Informacji Publicznej Boguchwała

BIP - Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl www: bip.boguchwala.pl

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Burmistrza Boguchwały o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała – Centrum

OBWIESZCZENIE Burmistrza Boguchwały o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała – Centrum