a
data wydruku: 2024-07-20 18:57:02
Biuletyn Informacji Publicznej Boguchwała

BIP - Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl www: bip.boguchwala.pl

rok 2024

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-01-16
opublikował Mieczysław Bereś
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-01-17 15:03
data ostatniej aktualizacji 2024-01-17 15:04
aktualizacja dokonana przez Mieczysław Bereś

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-01-17 15:04 Mieczysław Bereś publikacja treści

DAWID HOMA - W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM PRACY NA STANOWISKU KIEROWNIKA REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA

DAWID HOMA

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za treść DAWID HOMA
Autor - osoba, która wytworzyła informację DAWID HOMA
Podstawa wyłączenia jawności Na podstawie art. 24 i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieru
Jawność wyłączył/a Magdalena Karp
data wytworzenia informacji 2024-05-05
Jawność wyłączył/a Magdalena Karp
opublikowała Magdalena Karp
stanowisko Redaktor
data publikacji 2024-05-16 12:41
data ostatniej aktualizacji 2024-05-16 12:53
aktualizacja dokonana przez Magdalena Karp

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-05-16 12:53 Magdalena Karp publikacja treści