a
data wydruku: 2024-07-18 19:00:55
Biuletyn Informacji Publicznej Boguchwała

BIP - Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl www: bip.boguchwala.pl

Konkursy rozstrzygnięte

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 r.

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 166.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. przyznał dotację na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 r. dla Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

  • Zarządzenie 166.2023 rozmiar: (504,32 kB) pobrań: 8 załączył: Żaneta Lencwicz, Redaktor data dodania: 2023-08-02 15:25