a
data wydruku: 2024-07-20 19:10:03
Biuletyn Informacji Publicznej Boguchwała

BIP - Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl www: bip.boguchwala.pl

Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego