a
data wydruku: 2024-06-22 00:54:53
Biuletyn Informacji Publicznej Boguchwała

BIP - Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl www: bip.boguchwala.pl

Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

 Minister Rozwoju i Technologii

zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi ekspresowej S19 na odciunku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babice od km 11+400 do km 21+671 wra z z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".