a
data wydruku: 2024-05-21 11:43:56
Biuletyn Informacji Publicznej Boguchwała

BIP - Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl www: bip.boguchwala.pl

Obwieszczenia

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego