a
data wydruku: 2024-07-20 18:09:44
Biuletyn Informacji Publicznej Boguchwała

BIP - Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl www: bip.boguchwala.pl

Podatki i opłaty lokalne

Dokumenty i informacje dotyczące roku 2024

Dokumenty i informacje dotyczące roku 2024:

W roku 2024 nadal obowiązują ustawowe formularze informacji podatkowych dla osób fizycznych oraz formularze deklaracji na podatek dla osób prawnych. Do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1.

Osoby fizyczne wypełniają deklaracje na podatek dla osób prawnych wyłącznie wtedy, gdy są współwłaścicielami gruntów, budynków bądź budowli wraz z osobami prawnymi. W takiej sytuacji przejmują bowiem obowiązki podmiotów prawnych, jak obowiązek złożenia deklaracji oraz odmienny sposób płatności.

Dla usprawnienia poniżej znajdują się częściowo już uzupełnione (organ podatkowy, stawki podatkowe) wzory interaktywne deklaracji dla osób prawnych na 2024 dla Gminy Boguchwała. Wersje interaktywne MF wymagają Acrobat Reader - odczyt przez przeglądarki internetowe nie wyświetli poprawnie treści deklaracji.

Pomoc w wypełnianiu informacji podatkowych osób fizycznych można uzyskać w pokoju nr 0.4 na parterze UM w Boguchwale, tel. 17-8755231. Weryfikacja deklaracji podatkowych osób prawnych w pokoju nr 1.22 na I piętrze, tel. 17-8755232.

Podatek od nieruchomości:

Stawki podatku uległy zmianom w relacji do 2023 roku. Bez zmian pozostały natomiast zwolnienia w podatku od nieruchomości.

- stawki podatku: Nieruchomosci_stawki_2024.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2024.pdf.

Wzór deklaracji dla osób prawnych na 2024 dla Gminy Boguchwała: Deklaracja_nieruchomosci_Boguchwala_2024.pdf

Podatek rolny:

Obowiązuje obniżona średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr LXVI.722.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 listopada 2023, tj. 79,20 zł/dt Cena_żyta_Boguchwala 2024.pdf

Stawka podatku:

- 198,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,

- 396,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych.

Wzory deklaracji dla osób prawnych na 2024 dla Gminy Boguchwała: dla gospodarstw rolnych Deklaracja_rolna_Boguchwala_2,5q 2024.pdf oraz dla pozostałych użytków rolnych: Deklaracja_rolna_Boguchwala_5q 2024.pdf

Podatek leśny:

Obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 20-10-2023, tj. 327,43 zł/m3 GUS_cena_drewna_na_2024.pdf.

Stawka podatku: 72,03 zł/ha fizyczny lasu

Przypominamy, że stawka ta ustawowo definiowana jest jako równowartość pieniężna (to jest w złotych i groszach), nieprawidłowe jest zatem używanie innych stawek, jak np. 72,0346 zł/ha.

Wzór deklaracji dla osób prawnych na 2024 dla Gminy Boguchwała: Deklaracja_lesna_Boguchwala 2024.pdf

Podatek od środków transportowych:

Stawki nie uległy zmianie: Transport Boguchwala_2024.pdf

Deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów, bądź bezpośrednio w Referacie PiOL, pokój nr 0.3 na parterze UM w Boguchwale, tel. 17-8755235.

Dokumenty i informacje dotyczące lat ubieglych znajdują się w archiwum BIP pod adresem:

https://archiwum.bip.boguchwala.pl/archiwum.bip.boguchwala.pl/183%2c188/188/index.html