a
data wydruku: 2024-07-20 17:41:47
Biuletyn Informacji Publicznej Boguchwała

BIP - Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl www: bip.boguchwala.pl

Raport o stanie Gminy

Raport o stanie Gminy Boguchwała za 2023 rok

Raport o stanie Gminy Boguchwała za 2023 rok

Informacja dla mieszkańców Gminy Boguchwała

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Biurze Rady Miejskiej w Boguchwale, pokój Nr 1.18 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33a, (w godzinach pracy Urzędu).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Zarządzenie Nr 144.2024 Burmistrza Boguchwały w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2023 rok.: Zarządzenie nr 144.2024

Zarządzenie edytowalne: Zarządzenie nr 144.2024

Raport o Stanie Gminy za 2023 rok: RAPORT ZA 2023 ROK

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-05-29
opublikowała Natalia Gajdek
stanowisko Redaktor
data publikacji 2024-05-29 15:16
data ostatniej aktualizacji 2024-05-29 15:18
aktualizacja dokonana przez Natalia Gajdek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-05-29 15:18 Natalia Gajdek modyfikacja treści
2024-05-29 15:17 Natalia Gajdek modyfikacja treści
2024-05-29 15:15 Natalia Gajdek publikacja treści