a
data wydruku: 2024-07-25 12:59:35
Biuletyn Informacji Publicznej Boguchwała

BIP - Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl www: bip.boguchwala.pl

Raport o stanie Gminy

Raport o Stanie Gminy Boguchwała za 2022 rok

Raport o stanie Gminy Boguchwała za 2022 rok

Informacja dla mieszkańców Gminy Boguchwała

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Biurze Rady Miejskiej w Boguchwale, pokój Nr 18 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, (w godzinach pracy Urzędu).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

 

 

Zarządzenie Nr.92.2023 Burmistrza Boguchwały w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2022 rok.: ZARZADZENIE_NR_92.2023.pdf (Plik pdf 0,03 MB) 

Zarządzenie edytowalne: ZARZADZENIE_NR_92.2023.pdf (Plik pdf 0,12 MB)

 

Raport o Stanie Gminy za 2022 rok: Raport_o_stanie_gminy_za_2022.pdf (Plik pdf 4,52 MB)