banner

Inne

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-09-05
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Redaktor
data publikacji 2023-09-05 12:56
data ostatniej aktualizacji 2024-05-06 07:38
aktualizacja dokonana przez Żaneta Lencwicz

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-05-06 07:38 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-11-02 14:46 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-11-02 14:46 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-11-02 14:45 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-09-05 12:56 Tomasz Sitek publikacja treści

Konsulacje Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej na terenie Gminy Boguchwała na lata 2024-2030

2023-12-08

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej na terenie Gminy Boguchwała na lata 2024-2030 z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-12-08
opublikowała Żaneta Lencwicz
stanowisko Redaktor
data publikacji 2023-12-08 13:38
data ostatniej aktualizacji 2023-12-08 13:39
aktualizacja dokonana przez Żaneta Lencwicz

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-12-08 13:39 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-12-08 13:38 Żaneta Lencwicz publikacja treści