banner

Inne

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-09-05
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Redaktor
data publikacji 2023-09-05 12:56
data ostatniej aktualizacji 2024-05-06 07:38
aktualizacja dokonana przez Żaneta Lencwicz

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-05-06 07:38 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-11-02 14:46 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-11-02 14:46 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-11-02 14:45 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-09-05 12:56 Tomasz Sitek publikacja treści

Konsultacje społeczne - działanie Komitetu Rewitalizacji

2023-09-18

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), w związku z Uchwałą NR LIII.579.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-2030 Burmistrz Boguchwały ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 25.09.2023 do 24.10.2023 roku. 
Mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-09-18
opublikowała Żaneta Lencwicz
stanowisko Redaktor
data publikacji 2023-09-18
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność