banner

Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

2024-04-10

 Minister Rozwoju i Technologii

zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi ekspresowej S19 na odciunku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babice od km 11+400 do km 21+671 wra z z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".