banner

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOGUCHWAŁY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała, obszaru położonego w miejscowości Racławówka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2023-10-06

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOGUCHWAŁY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała, obszaru położonego w miejscowości Racławówka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.