banner

Archiwum BIP

Wersja archiwalna BIP do dnia 30.06.2023 znajduje się pod adresem: https://archiwum.bip.boguchwala.pl. Aktualny system BIP jest w trakcie aktualizacji o dane archiwalne oraz zawiera aktualne informacje.


Informacje

Urząd Miejski w Boguchwale


ul. Suszyckich 33

36-040 Boguchwała

powiat rzeszowski

woj. podkarpackietel. 017 87-55-200

fax.017 87-55-209

e-mail um@boguchwala.pl

Burmistrz Gminy Boguchwała dr Wiesław Kąkol

Burmistrz
(The Mayor of Boguchwała)
 
dr Wiesław Kąkol

Z-ca Burmistrza mgr Justyna Placha-Adamska

Z-ca Burmistrza 
(Deputy Mayor of Boguchwała)

mgr Justyna Placha-Adamska

Sekretarz mgr inż. Krzysztof Lassota

Sekretarz
(The secretary)

mgr inż. Krzysztof Lassota

Skarbnik mgr Dorota Witek

Skarbnik
(The Treasurer)

mgr Dorota Witek