Strona główna

polska  angielska

 

 

NAME: Boguchwała
   
COAT OF ARMS:                       

herb_bip.jpg (16.31 Kb)

   
STATUS: Rural district
PROVINCE: podkarpackie
DISTRICT: rzeszowski

DISTRICT ADMINISTRATION OFFICE:

 

OPEN:
Monday - Friday
7.30 a.m-15.30 p.m

 

ADDRESS:

36-040 Boguchwala 
ul. Suszyckich 33

PHONE: tel. +48 17 87 55 200
  fax. +48 17 87 55 209 
E-MAIL: um@boguchwala.pl

 

 

Information about Boguchwala: www.boguchwala.pl
The Mayor of a town: dr Wieslaw Kąkol
The second Mayor of a town:                     

Justyna Placha-Adamska

The chairman of the city council: Piotr Pustelny
The secretary of Parish Government: Krzysztof Lassota
The Treasurer of Parish Government: Dorota Witek
   
Type of the municipality: Agricultural and industrial
Number of inhabitants: 20 610
Area: 88,97 km2

 

If you had any further questions please do not hesitate to contact us: um@boguchwala.pl

19 października 2021 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania użyczenie
11 października 2021 Status
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin Lubenia, części gminy Czudec w m-c Wyżne, części gminy Niebylec w m-c Baryczka i Połomia, części gminy Boguchwała w m-c Zarzecze na okres 3 lat.
07 października 2021 Status
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
06 października 2021 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
06 października 2021 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko pomocy administracyjnej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguchwale
06 października 2021 Status
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
28 września 2021 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno -Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
06 września 2021 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Status
SOŁECTWO KIELANÓWKA
16 września 2021 Status
Obwieszczenie znak WOOŚ.442.1.2021.AD.2 z dnia 13.09.2021Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie decyzji nr 156/2021 wydanej przez Słowacki Dozór Jądrowy. Dokument opublikowany na podstawie dokumentu przekazanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
14 września 2021 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
03 września 2021 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko pomocy administracyjnej w Biurze Rady Miejskiej i Burmistrza
Status
Solectwo Niechobrz
01 września 2021 Status
Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie Gminy Boguchwała Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Na
20 lipca 2021 Status
Wniosek producenta rolnego o szacowanie strat w 2021ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym
Liczba odwiedzin: 922513

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała