BIP

Strona Główna 

polska  angielska a

 

 

NAME: Boguchwała
   
COAT OF ARMS:                       

herb_bip.jpg (16.31 Kb)

   
STATUS: Rural district
PROVINCE: podkarpackie
DISTRICT: rzeszowski

DISTRICT ADMINISTRATION OFFICE:

 

OPEN:
Monday - Friday
7.30 a.m-15.30 p.m

 

ADDRESS:

36-040 Boguchwala 
ul. Suszyckich 33

PHONE: tel. +48 17 87 55 200
  fax. +48 17 87 55 209 
E-MAIL: um@boguchwala.pl

 

 

Information about Boguchwala: www.boguchwala.pl
The Mayor of a town: dr Wieslaw Kąkol
The second Mayor of a town:                     

Justyna Placha-Adamska

The chairman of the city council: Piotr Pustelny
The secretary of Parish Government: Krzysztof Lassota
The Treasurer of Parish Government: Dorota Witek
   
Type of the municipality: Agricultural and industrial
Number of inhabitants: 20 284
Area: 88,97 km2

 

If you had any further questions please do not hesitate to contact us: um@boguchwala.pl


StatusSolectwo Niechobrz
więcej »»»
12 września 2019
Statuswykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 2237/63położonej w Boguchwale
więcej »»»
StatusSOŁECTWO KIELANÓWKA
więcej »»»
21 sierpnia 2019
StatusTworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap
Gmina Boguchwała jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu pn.” Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap”
więcej »»»
19 sierpnia 2019
StatusKonsultacje Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022
Konsultacji projektu dokumentu pn. Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022
więcej »»»
19 sierpnia 2019
StatusKonsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Konsultacje projektu dokumentu pn. "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
więcej »»»
07 sierpnia 2019
StatusObwieszczenie - budowa sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska
więcej »»»
23 maja 2019
StatusOgłoszenie o przetargu - działka nr 672/3 w Kielanówce
więcej »»»
25 kwietnia 2019
StatusWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
więcej »»»
18 kwietnia 2019
StatusWykaz dotyczący sprzedaży działki nr 2711/11 położonej w Niechobrzu
więcej »»»
18 kwietnia 2019
StatusWykaz dotyczący sprzedaży działki nr 2711/9 położonej w Niechobrzu
więcej »»»
15 kwietnia 2019
StatusNabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych w Biurze ROF
Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych
więcej »»»
19 marca 2019
StatusInformacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020
Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu do wspólnej realizacji projektu
więcej »»»
27 lutego 2019
Statuswykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 1919/6 w Niechobrzu
więcej »»»
27 lutego 2019
Statuswykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 1919/7 w Niechobrzu
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 757126

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo