Strona główna

polska  angielska

 

 

NAME: Boguchwała
   
COAT OF ARMS:                       

herb_bip.jpg (16.31 Kb)

   
STATUS: Rural district
PROVINCE: podkarpackie
DISTRICT: rzeszowski

DISTRICT ADMINISTRATION OFFICE:

 

OPEN:
Monday - Friday
7.30 a.m-15.30 p.m

 

ADDRESS:

36-040 Boguchwala 
ul. Suszyckich 33

PHONE: tel. +48 17 87 55 200
  fax. +48 17 87 55 209 
E-MAIL: um@boguchwala.pl

 

 

Information about Boguchwala: www.boguchwala.pl
The Mayor of a town: dr Wieslaw Kąkol
The second Mayor of a town:                     

Justyna Placha-Adamska

The chairman of the city council: Piotr Pustelny
The secretary of Parish Government: Krzysztof Lassota
The Treasurer of Parish Government: Dorota Witek
   
Type of the municipality: Agricultural and industrial
Number of inhabitants: 20 284
Area: 88,97 km2

 

If you had any further questions please do not hesitate to contact us: um@boguchwala.pl

31 grudnia 2019 Status
Zapytanie ofertowe "Opróżnianie koszy na terenie Gminy Boguchwała w miesiącu styczniu 2020 roku"
12 grudnia 2019 Status
ogłoszenie o przetargu działka nr 532/53 w Boguchwale.
09 grudnia 2019 Status
Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.11.2019 o wydaniu decyzji AB.6740.15.3.2019Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.11.2019 o wydaniu decyzji AB.6740.15.3.2019
19 listopada 2019 Status
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
30 października 2019 Status
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 532.53 w Boguchwale
30 października 2019 Status
Boguchwała - wykaz dla działki nr 532.53.
Status
Solectwo Niechobrz
12 września 2019 Status
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 2237/63położonej w Boguchwale
Status
SOŁECTWO KIELANÓWKA
21 sierpnia 2019 Status
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etapGmina Boguchwała jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu pn.” Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap”
19 sierpnia 2019 Status
Konsultacje Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022Konsultacji projektu dokumentu pn. Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022
19 sierpnia 2019 Status
Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2020Konsultacje projektu dokumentu pn. "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
07 sierpnia 2019 Status
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowejBudowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska
23 maja 2019 Status
Ogłoszenie o przetargu - działka nr 672/3 w Kielanówce
25 kwietnia 2019 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Liczba odwiedzin: 797565

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała