Strona główna

polska  angielska

 

 

NAME: Boguchwała
   
COAT OF ARMS:                       

herb_bip.jpg (16.31 Kb)

   
STATUS: Rural district
PROVINCE: podkarpackie
DISTRICT: rzeszowski

DISTRICT ADMINISTRATION OFFICE:

 

OPEN:
Monday - Friday
7.30 a.m-15.30 p.m

 

ADDRESS:

36-040 Boguchwala 
ul. Suszyckich 33

PHONE: tel. +48 17 87 55 200
  fax. +48 17 87 55 209 
E-MAIL: um@boguchwala.pl

 

 

Information about Boguchwala: www.boguchwala.pl
The Mayor of a town: dr Wieslaw Kąkol
The second Mayor of a town:                     

Justyna Placha-Adamska

The chairman of the city council: Piotr Pustelny
The secretary of Parish Government: Krzysztof Lassota
The Treasurer of Parish Government: Dorota Witek
   
Type of the municipality: Agricultural and industrial
Number of inhabitants: 20 610
Area: 88,97 km2

 

If you had any further questions please do not hesitate to contact us: um@boguchwala.pl

20 lipca 2021 Status
Wniosek producenta rolnego o szacowanie strat w 2021ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym
19 lipca 2021 Status
Konkurs "Wodnik" - dotacje na realizacje zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowychOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2021 roku na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych
13 lipca 2021 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
13 lipca 2021 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
23 czerwca 2021 Status
Informacja o wyniku przetargu - działka nr 270, obręb Mogielnica
23 czerwca 2021 Status
Informacja o wyniku przetargu działki nr 1372 w Zgłobniu
01 czerwca 2021 Status
Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkachInformacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, przyznanych w 2021 roku
26 maja 2021 Status
Informacja o wyniku przetargu działki nr 1624/156 w Boguchwale
12 maja 2021 Status
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Burmistrz Boguchwały zamieszcza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boguchwała na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
26 kwietnia 2021 Status
Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021 rokBurmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projekt uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
25 marca 2021 Status
Lista kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o. w organizacji spełniających wymagania formalne
07 kwietnia 2021 Status
Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowegoGmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego: OPEL COMBO
26 marca 2021 Status
Ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania konkursowego Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.
17 marca 2021 Status
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.
15 marca 2021 Status
Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w BoguchwaleKonkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguchwale
Liczba odwiedzin: 906200

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała