BIP

Sołectwo Zgłobień 

polska  angielska a
JEDNOSTKI POMOCNICZE 
data publikacji: 23-04-2007 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2017 | 14:14

SOŁECTWO ZGŁOBIEŃ

Powierzchnia Sołectwa wynosi 1307.46 ha.
Ludność 1544 mieszkańców.
Sołectwo Zgłobień położone jest wzdłuż drogi powiatowej Rzeszów-Iwierzyce.
W Sołectwie wykonane są sieci: wodociągowa, gazowa, energetyczna, telefoniczna. W Sołectwie działa ludowa kapela i zespół śpiewaczy uświetniający imprezy. Działa też Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie Sołectwa istnieje zabytkowy kosćiół Parafialny.

Sołtysem jest Pan ŁUKASZ HUDZIK  (tel. 609 067 871) wybrany w wyborach powszechnych, przewodniczy też Radzie Sołeckiej.

Rada Sołecka:

  • Jacek Kościak
  • Tadeusz Ciebiera
  • Wiesław Toś
  • Elżbieta Długosz
  • Paweł Świder
  • Stanisław Worosz
  • Zbigniew Pizło

Organizację, zakres działania i funkcjonowanie Sołectwa określa Statut Sołectwa Zgłobień zatwierdzony Uchwałą Nr XII.148.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgłobień Uchwala_Nr_XII.148.2015.pdf


Na terenie Sołectwa funkcjonują:
- Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną.
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej.
- Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku.
- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Ludowy Klub Sportowy "ISKRA".
- Tartak.
- Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (osoby fizyczne). 
- Urząd Pocztowy.
- Filia Banku Spółdzielczego w Niechobrzu.


OGŁOSZENIA:

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM W SOŁECTWIE ZGŁOBIEŃ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Liczba odwiedzin: 713132

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo