BIP

Sołectwo Zarzecze 

polska  angielska a
JEDNOSTKI POMOCNICZE 
data publikacji: 23-04-2007 | 11:48
data ostatniej modyfikacji: 14-09-2017 | 10:20

SOŁECTWO ZARZECZE

Powierzchnia Sołectwa wynosi 257.99 ha.

Ludność 534 mieszkańców.

Sołectwo położone jest wzdłuż drogi powiatowej Zarzecze - Siedliska - Lubenia, Zarzecze-Lutoryż, droga krajowa Radom - Barwinek.
W Sołectwie wykonane są sieci : gazowa,energetyczna, wodociągowa telefoniczna,  kanalizacja sanitarna. W Sołectwie istnieje chór "WISŁOCZANKA".
Sołtysem jest - Pan DAWID SZOSTEK (tel. 660 756 699) wybrany w wyborach powszechnych, przewodniczy też Radzie Sołeckiej.

 

Rada Sołecka:

  • Rafał Wilk
  • Stanisław Znamirowski
  • Katarzyna Warchoł
  • Dorota Czech
  • Sebastian Müller
  • Stanisław Bucior
  • Sylwia Borowiec

 

Organizację, zakres działania i funkcjonowanie Sołectwa określa Statut Sołectwa Zarzecze zatwierdzony Uchwałą Nr XII.146.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zarzecze Uchwala_Nr_XII.146.2015.pdf


Na terenie Sołectwa funkcjonują:
- Szkoła Podstawowa.
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej.
- Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku.
- Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na własny rachunek (osoby fizyczne). 
- Fi
lia Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubeni.    


 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM W SOŁECTWIE ZARZECZE W DNIU 22 września 2017R.

Liczba odwiedzin: 713132

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo