BIP

Sołectwo Wola Zgłobieńska 

polska  angielska a
JEDNOSTKI POMOCNICZE 
data publikacji: 23-04-2007 | 11:47
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2017 | 15:06

SOŁECTWO WOLA ZGŁOBIEŃSKA

 

Powierzchnia Sołectwa wynosi 1478.10 ha.

Ludność 1374 mieszkańców.

Sołectwo położone jest wzdłuż drogi powiatowej Rzeszów - Iwierzyce. Na terenie Sołectwa wykonane są sieci: gazowa, energetyczna, wodociągowa, telefoniczna.

Sołtysem jest Pan ROMAN KRUPA (tel. 600279986) wybrany w wyborach powszechnych, przewodniczy też Radzie Sołeckiej.

Rada Sołecka:

  • Piotr Kobyłecki
  • Zyta Franczyk
  • Izabela Broda
  • Wiesław Rzepka
  • Zbigniew Toś
  • Ryszard Lelek
  • Janusz Dziedzic

Organizację, zakres działania i funkcjonowanie Sołectwa określa Statut Sołectwa Wola Zgłobieńska zatwierdzony Uchwałą Nr XII.147.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Zgłobieńska. Uchwala_Nr_XII.147.2015.pdf

Na terenie Sołectwa funkcjonują:

- Szkoła Podstawowa wraz salą gimnastyczną

- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej

- Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku

- Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (osoby fizyczne). 

ZAWIADOMIENIE_O_ZEBRANIU_WIEJSKIM_WOLA_ZGLOBIENSKA_19 września_2017ROKU

Liczba odwiedzin: 713132

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo