BIP

Sołectwo Nosówka 

polska  angielska a
JEDNOSTKI POMOCNICZE 
data publikacji: 23-04-2007 | 11:41
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2017 | 13:30

SOŁECTWO NOSÓWKA

Powierzchnia Sołectwa wynosi 597.17 ha.
Ludność  1271 mieszkańców.
Sołectwo Nosówka położone jest wzdłuż drogi powiatowej Rzeszów-Przybyszówka Trzciana,Rzeszów-Przybyszówka Iwierzyce i drogach gminnych.Na terenie Sołectwa wykonane  są sieci:wodociagowa,energetyczna gazowa telefoniczna.W Sołectwie działa zespół ludowy "NOSOWIANY" prowadzony przez Panią Stefanię Buda.
Na terenie Sołectwa występuja złoża ropy naftowej i gazu eksploatowane przez PPNiG Oddział w Sanoku.
Sołtysem wsi jest Pan STANISŁAW BĘBENEK  tel. (788 486 177) wybrany w wyborach powszechnych, przewodniczy też Radzie Sołeckiej.

Rada Sołecka:

  • Władysław Wiech
  • Wiesław Czech
  • Lucyna Pałka
  • Piotr Bobeł
  • Adam Stachowicz
  • Marek Cisek
  • Renata Byjoś

Organizację, zakres działania i funkcjonowanie Sołectwa określa Statut Sołectwa Nosówka zatwierdzony uchwałą Nr XII.144.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nosówka Uchwala_Nr_XII.144.2015.pdf


Na terenie Sołectwa funkcjonują:
- Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną im.Wincentego Witosa
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
- Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
- Piłkarski Ludowy Klub Sportowy "NOVI"
- Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu Oddział w Sanoku.
- Podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlowo-usługową na własny rachunek. 
   


OGŁOSZENIA:

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM W SOŁECTWIE NOSÓWKA W DNIU 18 WRZEŚNIA 2017R.

 

Liczba odwiedzin: 713132

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo