BIP

Sołectwo Mogielnica 

polska  angielska a
JEDNOSTKI POMOCNICZE 
data publikacji: 23-04-2007 | 11:52
data ostatniej modyfikacji: 14-09-2017 | 14:27

SOŁECTWO MOGIELNICA

Powierzchnia Sołectwa wynosi: 842.27 ha

Ludność 1040 mieszkańców.

Sołectwo Mogielnica położone jest wzdłuż drogi powiatowej Boguchwała- Mogielnica- Niechobrz. W Sołectwie wykonana jest sieć: gazowa, telefoniczna, energetyczna, sieć wodociągowa. Dobrze rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ze względu na korzystne położenie Sołectwa w pobliżu kompleksu leśnego i dobre połączenie komunikacyjne z miastem Rzeszowem. W Sołectwie działa orkiestra dęta przy miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej oraz piłkarski klub sportowy GROM.

Sołtysem jest Pani MARIA NIEDZIAŁEK (535011685) wybrana w wyborach powszechnych, przewodniczy również Radzie Sołeckiej.

Rada Sołecka:

  • Michał Gliwa
  • Iwona Pomykała
  • Andrzej Obuch
  • Małgorzata Krajewska
  • Mariusz Szczygieł
  • Renata Bartnik
  • Joanna Rykała

Organizację, zakres działania i funkcjonowanie Sołectwa określa Statut Sołectwa Mogielnica zatwierdzony uchwałą Nr XII.142.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mogielnica Uchwala_Nr_XII.142.2015.pdf

 

W Sołectwie funkcjonują:
- Szkoła Podstawowa
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
- Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
- Parafia Rzymsko-Katolicka
- Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek ( osoby fizyczne). 
- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM W SOŁECTWIE MOGIELNICA W DNIU 22-09-2017R. ​

Liczba odwiedzin: 713132

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo