BIP

Sołectwo Kielanówka 

polska  angielska a
JEDNOSTKI POMOCNICZE 
data publikacji: 23-04-2007 | 11:33
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2017 | 12:12

SOŁECTWO KIELANÓWKA

Powierzchnia Sołectwa Kielanówka wynosi 374.44 ha.
Ludność  1133 mieszkańców.
W Sołectwie dobrze rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ze względu na bliskie położenie w sąsiedztwie miasta Rzeszowa. Przez Sołectwo przebiega droga powiatowa Rzeszów-Nosówka-Zgłobień-Iwierzyce. W Sołectwie wykonana jest sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa, telefoniczna.
Sołtysem jest Pani MARIA FĄFARA (tel. 783-151-944) wybrana w wyborach powszechnych, przewodniczy też Radzie Sołeckiej.

Rada Sołecka:

  • BŁAŻEJ Roman
  • ŚWIDER Janusz
  • Świder Edward 
  • GUBERNAT Zbigniew 
  • PROBOLA Marek 
  • BOROWIEC Bogusława
  • KLOC Franciszek


Organizację, zakres działania i funkcjonowanie Sołectwa określa Statut Sołectwa Kielanówka zatwierdzony uchwałą Nr XII.140.2015 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 20 sierpnia 2015r.

Uchwala_Nr_XII.140.2015.pdf

  
W Sołectwie funkcjonuje:

- Zespół Szkół w Kielanówce

- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej

- Fila Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku

- Parafia Kielanówka, p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej

- Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.  ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM W DNIU 18 WRZEŚNIA  2017 ROKU

 

Liczba odwiedzin: 713131

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo