Miasto Boguchwała 

polska  angielska
data publikacji: 23-04-2007 | 11:34data ostatniej modyfikacji: 20-03-2017 | 12:52

MIASTO BOGUCHWAŁA Powierzchnia miasta Boguchwała wynosi 913.29 ha. Ludność 5.524. Boguchwała zalicza sie do najstarszych osad w Gminie. Pierwszy dokument potwierdzający istnienie tej miejscowości pochodzi z 1374 r. Wówczas wieś nazywała się Pietraszówka lub Piotraszówka. W 1431 r. jej właściciel postarał sie o nadanie prawa magdeburskiego i wybudował drewniany kościół. Parafia w Piotraszówce powstała dopiero w 1460r. W latach dwudziestych XVIII wieku książe Teodor Lubomirski zbudował tu barokowy kościół i pałac, a w 1728r. wyjednał nadanie wsi praw miejskich i zmianę jej nazwy na Boguchwałę. Przez miasto Boguchwała przebiega linia kolejowa Rzeszów - Jasło oraz droga krajowa Nr 9 Radom-Barwinek. W mieście Boguchwała wykonana jest sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telefoniczna. W dniu 02-09-1990r. arcybiskup Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia nowowybudowanego kościoła Prafialnego pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa Męczennika.

Na terenie Miasta funkcjonują m.in.:

- Urząd Miejski

- Szkoła Podstawowa im.Generała Stanisława Maczka

- Gimnazjum

- Gminna Biblioteka Publiczna

- Miejskie Centrum Kultury

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych GO-KOM Spółka z o.o.

- Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

- Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL Spółka Akcyjna

- Zakłady Naprawy Samochodów Spółka z o.o.

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

- Gminny Ośrodek Zdrowia

- Ochotnicza Straż Pożarna

- Komisariat Policji

- Spółdzielnie Mieszkaniowe

- Piłkarski klub Sportowy "IZOLATOR"

- Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (osoby fizyczne)

- Filia Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

- Filia Banku Spółdzielczego w Lubeni

- Liceum Ogólnokształcące

- NZOZ MEDYK

Liczba odwiedzin: 798457

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała