AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 02-09-2022 | 14:07
Uchwała Nr IV.53.2019 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 - 202329 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.53.2019 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 - 2023
Uchwała nr IV.48.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok09 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr IV.48.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok
Uchwała Nr III.47.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności18 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.47.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała04 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała
Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.09 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
Uchwała nr III.34.2018 Budżet Gminy Boguchwała na 2019 rok09 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr III.34.2018 Budżet Gminy Boguchwała na 2019 rok
Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi04 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości31 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 31 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.17 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.
Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.17 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku17 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku
Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.27 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
Uchwała Nr I.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 r.28 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 r.  
Liczba odwiedzin: 994124

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała