AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 06-10-2021 | 14:52
Uchwała Nr VI.74.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Mogielnica27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.74.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Mogielnica
Uchwała Nr VI.73.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kielanówka27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.73.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kielanówka
Uchwała Nr VI.72.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Lutoryż27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.72.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Lutoryż
Uchwała Nr V.71.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z opieki społecznej27 lutego 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr V.71.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z opieki społecznej
Uchwała Nr V.69.2019 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych27 lutego 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr V.69.2019 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr V.65.2019 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Boguchwale27 lutego 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr V.65.2019 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Boguchwale
Uchwała nr XV.62.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała 2019 roku.09 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XV.62.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała 2019 roku.
Uchwała Nr IV.56.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia części sołectwa Racławówka - Racławówka doły z gminy Boguchwała i włączenia tej części sołectwa do miasta Rzeszowa29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.56.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia części sołectwa Racławówka - Racławówka doły z gminy Boguchwała i włączenia tej części sołectwa do miasta Rzeszowa
Uchwała Nr IV.55.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.55.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
Uchwała Nr IV.54.2019 w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocy oraz zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.54.2019 w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocy oraz zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
Uchwała Nr IV.53.2019 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 - 202329 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.53.2019 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 - 2023
Uchwała nr IV.48.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok09 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr IV.48.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok
Uchwała Nr III.47.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności18 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.47.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała04 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała
Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.09 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
Uchwała nr III.34.2018 Budżet Gminy Boguchwała na 2019 rok09 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr III.34.2018 Budżet Gminy Boguchwała na 2019 rok
Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi04 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości31 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 31 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.17 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.   «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała