AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 12-08-2022 | 11:49
Uchwała nr XXII.287.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXII.287.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXI.276.2020 w sprawie powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.276.2020 w sprawie powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu
Uchwała nr XXI.275.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior –WIGOR01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.275.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior –WIGOR
Uchwała nr XXI.272.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.272.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Uchwała nr XX.263.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.263.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała Nr XIX.257.2020 w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.257.2020 w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów
Uchwała Nr XIX.256.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.256.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
Uchwała nr XIX.254.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XIX.254.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XVIII.249.2020 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.249.2020 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Uchwała nr XVIII.248.2020 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.248.2020 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku
Uchwała nr XVIII.246.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202002 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.246.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Uchwała Nr XVII.244.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych21 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVII.244.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XVI.236.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.236.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XVI.235.2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy boguchwała07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.235.2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy boguchwała
Uchwała Nr XVI.234.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.234.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe
Uchwała Nr XVI.233.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.233.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury
Uchwała Nr XVI.230.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej14 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.230.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr XV.218.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguchwała - etap I19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.218.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguchwała - etap I
Uchwała Nr XV.216.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.216.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko  
Liczba odwiedzin: 985135

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała