AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 01-07-2020 | 11:35
Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.09 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała nr III.34.2018 Budżet Gminy Boguchwała na 2019 rok09 stycznia 2020
więcej »»»
Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi04 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości31 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 31 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.17 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.17 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku17 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.27 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr I.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 r.28 grudnia 2018
więcej »»»   «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała