AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 12-08-2022 | 11:49
Uchwała nr XXVII.335.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.335.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
Uchwała nr XXVII.334.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów ksz07 grudnia 2020
Uchwała nr XXVII.334.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów ksz więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.334.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów ksz
Uchwała nr XXVII.329.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2021 roku.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.329.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2021 roku.
Uchwała nr XXVII.328.2020 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Boguchwała.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.328.2020 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Boguchwała.
Uchwała nr XXVII.327.2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.327.2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXVII.325.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.325.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXVI.322.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.20 listopada 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVI.322.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXV.318.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Zarzeczu oraz zmiany statutu05 listopada 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXV.318.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Zarzeczu oraz zmiany statutu
Uchwała nr XXV.317.2020 w sprawie określania zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane05 listopada 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXV.317.2020 w sprawie określania zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
Uchwała nr XXV.315.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami05 listopada 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXV.315.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Uchwała nr XXIV.310.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.08 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.310.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr XXIV.309.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.08 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.309.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr XXIV.308.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.08 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.308.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr XXIV.307.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.08 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.307.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr XXIV.306.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia08 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.306.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia
Uchwała nr XXIV.304.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.08 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.304.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXIII.299.2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.299.2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwała nr XXIII.298.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior - WIGOR.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.298.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior - WIGOR.
Uchwała nr XXIII.297.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.297.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.
Uchwała nr XXIII.294.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.294.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.  
Liczba odwiedzin: 985135

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała