BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51
data ostatniej modyfikacji: 30-08-2019 | 12:35
Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała
04 stycznia 2019

Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
09 stycznia 2019

Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04 stycznia 2019

Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
31 grudnia 2018

Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
31 grudnia 2018

Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.
17 grudnia 2018

Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
17 grudnia 2018

Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku
17 grudnia 2018

Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
27 grudnia 2018

Uchwała Nr I.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 r.
28 grudnia 2018

«««  1 | 2 | 3 
Liczba odwiedzin: 756981

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo