AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 12-08-2022 | 11:49
Uchwała nr XXXV.402.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała na lata 2021-202513 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.402.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała na lata 2021-2025
Uchwała nr XXXV.401.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska13 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.401.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska
Uchwała nr XXXV.400.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.13 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.400.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Uchwała nr XXXV.398.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.13 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.398.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXIV.383.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.383.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXIII.379.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2021 roku.24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.379.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2021 roku.
Uchwała nr XXXIII.378.2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2021-2025.24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.378.2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2021-2025.
Uchwała nr XXXIII.377.2021 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.377.2021 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała
Uchwała nr XXXIII.374.2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.374.2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXII.372.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2021 rok.18 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXII.372.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXI.369.2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców gminy Boguchwała na lata 2021-202301 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXI.369.2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców gminy Boguchwała na lata 2021-2023
Uchwała nr XXXI.366.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok01 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXI.366.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Uchwała nr XXX.361.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.01 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXX.361.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXIX.356.2020 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.356.2020 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Uchwała nr XXIX.355.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała – etap II.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.355.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała – etap II.
Uchwała nr XXIX.353.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III - etap I07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.353.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III - etap I
Uchwała nr XXIX.350.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.350.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXIX.343.2020 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2021 rok.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.343.2020 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXVIII.342.2020 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2020rok.23 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVIII.342.2020 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2020rok.
Uchwała nr XXVII.337.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.337.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.  
Liczba odwiedzin: 984898

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała