AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 01-07-2020 | 11:35
Uchwała nr XV.209.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2020 rok21 stycznia 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XV.207.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso16 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.206.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso16 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.205.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaraci o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi16 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.204.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty16 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.197.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokość i opłaty za gospodarowanie odpadami26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.196.2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.195.2019 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.194.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.193.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych24 października 2019
więcej »»»
Uchwała NR.XI.174.2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych04 października 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XI.173.2019 w sprawie zmiany uchwały dot. zasad wynagradzania nauczycieli04 października 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XI.170.2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży30 października 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.157.2019 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży30 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych27 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso27 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.147.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na rok 201910 stycznia 2020
więcej »»»
Uchwała Nr IX.136.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września2019 roku05 lipca 2019
więcej »»»   «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała