AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 12-08-2022 | 11:49
Uchwała XLIII.486.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.486.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała XLIII.481.2021 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2022r.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.481.2021 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2022r.
Uchwała nr XLII.478.2021 w sprawie zmian w�budżecie Gminy Boguchwała na 2021�rok. 22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.478.2021 w sprawie zmian w�budżecie Gminy Boguchwała na 2021�rok.
Uchwała nr XLI.468.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.468.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XLI.467.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2022 roku.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.467.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2022 roku.
Uchwała nr XLI.465.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.465.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XL.457.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.04 listopada 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XL.457.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXIX.451.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała 06 października 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIX.451.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała
Uchwała nr XXXIX.450.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego06 października 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIX.450.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Uchwała nr XXXIX.449.2021w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.06 października 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIX.449.2021w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała nr XXXIX.447.2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.06 października 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIX.447.2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXVIII.441.2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Boguchwale.31 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVIII.441.2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Boguchwale.
Uchwała nr XXXVIII.439.2021 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale i nadania jej statutu.31 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVIII.439.2021 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale i nadania jej statutu.
Uchwała nr XXXVIII.438.2021 w sprawie nadania Parkowi wZgłobniu imienia Tadeusza Nalepy iprzyjęcia regulaminu Parku.31 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVIII.438.2021 w sprawie nadania Parkowi wZgłobniu imienia Tadeusza Nalepy iprzyjęcia regulaminu Parku.
Uchwała nr XXXVIII.435.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 r.31 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVIII.435.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 r.
Uchwała nr XXXVII.430.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w�gminie Boguchwała na rok szkolny 2021-2022.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.430.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w�gminie Boguchwała na rok szkolny 2021-2022.
Uchwała nr XXXVII.419.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.419.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale.
Uchwała nr XXXVII.417.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.417.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała XXXVI.412.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych zzatrzymaniem wód opadowych.07 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.412.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych zzatrzymaniem wód opadowych.
Uchwała XXXVI.409.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.409.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.  
Liczba odwiedzin: 985135

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała