BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51
data ostatniej modyfikacji: 13-06-2019 | 10:55
Uchwała Nr VIII.128.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
13 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.126.2019 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych
13 czerwca 2019

Uchwała Nr VII.111.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu odkrytego w Boguchwale
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.110.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Boguchwale.
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.108.2019 w sprawie zmiany Uchwały w sprawiedostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Bguchwała do nowego ustroju szkolnego.
06 maja 2019

Uchwała Nr VI.102.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Boguchwała do kategorii dróg gminnych
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.101.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V.65.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Boguchwale
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.96.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gimny Boguchwała w 2019 roku
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.95.2019 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.94.2019 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
24 kwietnia 2019

Uchwała Nr VI.92.2019 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.84.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Gaj
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.83.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Dolna
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.82.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Górna
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.81.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Centrum
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.80.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zgłobień
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.79.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wola Zgłobieńska
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.78.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zarzecze
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.77.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Niechobrz
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.76.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Nosówka
27 marca 2019

1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 729796

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo