BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51
data ostatniej modyfikacji: 27-02-2019 | 09:23
Uchwała Nr V.71.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z opieki społecz
27 lutego 2019

Uchwała Nr V.69.2019 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
27 lutego 2019

Uchwała Nr V.65.2019 w sprawie ustalenia regulaminu korzystan ia z dworca
27 lutego 2019

Uchwała Nr IV.56.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia części sołectwa Racławówka - Racławówka doły z gminy Boguchwała i włączenia tej części sołectwa do miasta Rzeszowa
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.55.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.54.2019 w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocy oraz zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.53.2019 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 - 2023
29 stycznia 2019

Uchwała Nr III.47.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
18 stycznia 2019

Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała
04 stycznia 2019

Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
09 stycznia 2019

Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04 stycznia 2019

Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
31 grudnia 2018

Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
31 grudnia 2018

Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.
17 grudnia 2018

Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
17 grudnia 2018

Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku
17 grudnia 2018

Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
27 grudnia 2018

Uchwała Nr I.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 r.
28 grudnia 2018

Liczba odwiedzin: 707331

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo