Zarządzenia Burmistrza 2017r. 

polska  angielska
data publikacji: 10-01-2017 | 14:30data ostatniej modyfikacji: 29-10-2018 | 07:59
Zarządzenie nr 97/2017 w sprawie powołania komisji odbioru w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku Domu Kultury w Niechobrzu"11 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 97/2017 w sprawie powołania komisji odbioru w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku Domu Kultury w Niechobrzu"
Zarządzenie nr 96/2017 w sprawie inwentaryzacji w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale11 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 96/2017 w sprawie inwentaryzacji w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale
Zarządzenie nr 95/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok29 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 95/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 94/2017 w sprawie powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzi29 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 94/2017 w sprawie powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzi
Zarządzenie nr 93/2017w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanychwykonanych w ramach zadania pn."Budowa altany grillowej wraz z zapleczem na terenie budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy - etap II"29 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 93/2017w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanychwykonanych w ramach zadania pn."Budowa altany grillowej wraz z zapleczem na terenie budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy - etap II"
Zarządzenie nr 92/2017 w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli29 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 92/2017 w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli
Zarządzenie nr 91/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok29 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 91/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 90/2017 w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opiniidotyczącej możliwości zaciągnięcia pożyczki długoterminowej29 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 90/2017 w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opiniidotyczącej możliwości zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem kas fiskalnych29 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem kas fiskalnych
Zarządzenie nr 88/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 kwietnia 2017 roku dotyczącego sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. 29 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 88/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 kwietnia 2017 roku dotyczącego sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o.
Zarządzenie nr 87/2017 w sprawie powołania komisji odbioru w ramach zadania pn.: "Remont lokalu mieszkalnego w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 163/8"21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 87/2017 w sprawie powołania komisji odbioru w ramach zadania pn.: "Remont lokalu mieszkalnego w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 163/8"
Zarządzenie nr 86/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 201721 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 86/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2017
Zarządzenie nr 85/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 85/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
Zarządzenie nr 84/2017 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz ustalenia regulaminu wynagradzania dla kierownika jednostki budżetowej Gminy Boguchwała21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 84/2017 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz ustalenia regulaminu wynagradzania dla kierownika jednostki budżetowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 83/2017 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których 21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 83/2017 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których
Zarządzenie nr 82/2017 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 82/2017 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu
Zarządzenie nr 81/2017 w sprawie powołania oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na reazliację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury w 2017 roku21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 81/2017 w sprawie powołania oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na reazliację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury w 2017 roku
Zarządzenie nr 80/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 80/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 79/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 79/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale
Zarządzenie nr 78/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 78/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1036054

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała