Zarządzenia Burmistrza 2017r. 

polska  angielska
data publikacji: 10-01-2017 | 14:30data ostatniej modyfikacji: 29-10-2018 | 07:59
Zarządzenie nr 117/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok02 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 117/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 116/2017 Zarządzenie nr 116/2017 w sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale02 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 116/2017 Zarządzenie nr 116/2017 w sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale
Zarządzenie nr 115/2017 w sprawie przyznania dotacjina realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 201702 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 115/2017 w sprawie przyznania dotacjina realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2017
Zarządzenie nr 114/2017 w sprawie wydania przez RIO w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości zaciągnięcia pożyczki długotrminowej02 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 114/2017 w sprawie wydania przez RIO w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości zaciągnięcia pożyczki długotrminowej
Zarządzenie nr 113/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bogcuhwale02 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 113/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bogcuhwale
Zarządzenie nr 112/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok02 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 112/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 111/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlano - montażowych altany wykonanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale"02 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 111/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlano - montażowych altany wykonanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale"
Zarządzenie nr 110/2017 w sprawie powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .....24 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 110/2017 w sprawie powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .....
Zarządzenie nr 109/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w 2017 roku24 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 109/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w 2017 roku
Zarządzenie nr 108/2017 w sprawie wprowadzenia procedury związanej z rozbudową sieci wodociągowej i seci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała24 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 108/2017 w sprawie wprowadzenia procedury związanej z rozbudową sieci wodociągowej i seci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 107/2017 w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępniane nieruchomości stanowiących własność gminy Boguchwała w celu przeprowadzania i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej24 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 107/2017 w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępniane nieruchomości stanowiących własność gminy Boguchwała w celu przeprowadzania i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej
Zarządzenie nr 106/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2017 roku24 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 106/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2017 roku
Zarządzenie nr 105/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała24 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 105/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 104/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.:"Wykonanie altany ogrodowej - grzybka na placu rekreacyjno - sportowym za Szkołą Podstawową w Zarzeczu"24 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 104/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.:"Wykonanie altany ogrodowej - grzybka na placu rekreacyjno - sportowym za Szkołą Podstawową w Zarzeczu"
Zarządzenie nr 103/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok24 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 103/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 102/2017 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boguchwała - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do zaciągania zobowiązań z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017..........24 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 102/2017 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boguchwała - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do zaciągania zobowiązań z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017..........
Zarządzenie nr 101/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok24 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 101/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 100/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: "RozbudowaSzkoły Podstawowej w Lutoryżu - Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku SP w Lutoryżu........"11 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 100/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: "RozbudowaSzkoły Podstawowej w Lutoryżu - Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku SP w Lutoryżu........"
Zarządzenie nr 99/2017 w sprawie inwentaryzacji w Gimnazjum w Boguchwale11 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 99/2017 w sprawie inwentaryzacji w Gimnazjum w Boguchwale
Zarządzenie nr 98/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale11 lipca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 98/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1036054

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała