Zarządzenia Burmistrza 2016r. 

polska  angielska
data publikacji: 07-01-2016 | 09:57data ostatniej modyfikacji: 21-09-2017 | 09:26
Zarządzenie Nr 124/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 124/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 123/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 123/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 122/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 122/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 121/2016 w sprawie powołania składu ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 121/2016 w sprawie powołania składu ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 120/2016 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Boguchwale - etap I"03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 120/2016 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Boguchwale - etap I"
Zarządzenie Nr 119/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 119/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
Zarządzenie Nr 118/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie prac wykonanych w ramach robót uzupełniających do inwestycji pn. "Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowościach Boguchwała ........03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 118/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie prac wykonanych w ramach robót uzupełniających do inwestycji pn. "Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowościach Boguchwała ........
Zarządzenie Nr 117/2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna"03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 117/2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna"
Zarządzenie Nr 116/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskie03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 116/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskie
Zarządzenie Nr 115/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 115/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 113/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok22 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 113/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 112/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Piknik Rodzinny Być Blisko"22 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 112/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Piknik Rodzinny Być Blisko"
Zarządzenie Nr 111/2016 w sprawie przekazania składników majątkowych Gminy Boguchwała na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoryżu, Zgłobniu, Racławówce.19 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 111/2016 w sprawie przekazania składników majątkowych Gminy Boguchwała na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoryżu, Zgłobniu, Racławówce.
Zarządzenie Nr 110/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia budynku Domu Ludowego i Remizy w Racławówce oraz zakup ławek i stolików - etap I budowa ogrodzenia"19 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 110/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia budynku Domu Ludowego i Remizy w Racławówce oraz zakup ławek i stolików - etap I budowa ogrodzenia"
Zarzadzenie Nr 109/2016 w sprawie upoważnienia Pani Ewy Śliwy - II Zastępcy Burmistrza Boguchwały do wydania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego18 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarzadzenie Nr 109/2016 w sprawie upoważnienia Pani Ewy Śliwy - II Zastępcy Burmistrza Boguchwały do wydania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 108/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej18 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 108/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 107/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok18 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 107/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 106/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Zarzeczu18 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 106/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Zarzeczu
Zarządzenie Nr 105/2016 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Nosówka01 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 105/2016 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Nosówka  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1036054

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała