Zarządzenia Burmistrza 2016r. 

polska  angielska
data publikacji: 07-01-2016 | 09:57data ostatniej modyfikacji: 21-09-2017 | 09:26
Zarządzenie Nr 144/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok29 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 144/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 143/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok29 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 143/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 142/2016 w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 31 grudnia 2016 roku29 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 142/2016 w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 31 grudnia 2016 roku
Zarządzenie Nr 141/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2016 roku29 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 141/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2016 roku
Zarządzenie Nr 140/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Niechobrzu29 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 140/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 139/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej29 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 139/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 138/2016 w sprawie powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powółanej w celu oceny ofert otwartego naboru na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu29 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 138/2016 w sprawie powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powółanej w celu oceny ofert otwartego naboru na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
Zarządzenie Nr 137/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w uzytkowanie zadania pn.: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej"26 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 137/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w uzytkowanie zadania pn.: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej"
Zarządzenie Nr 136/2016 w sprawie powołania komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy Boguchwała19 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 136/2016 w sprawie powołania komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 135/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz rokowań na zbycie nieruchomości gminnych19 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 135/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz rokowań na zbycie nieruchomości gminnych
Zarządzenie Nr 134/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. Zadanie 2: Budowa ogrodzenia panelowego w ramach zadania pn. Rozbudowa miejsc postojowych w centrum wsi w Woli Zgłobieńskiej16 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 134/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. Zadanie 2: Budowa ogrodzenia panelowego w ramach zadania pn. Rozbudowa miejsc postojowych w centrum wsi w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 133/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. Zadanie 1: Wymiana ogrodzenia szkoły podstawowej w Woli Zgłobieńskiej w ramach zadania pn. Modernizacja budynków oświatowych16 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 133/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. Zadanie 1: Wymiana ogrodzenia szkoły podstawowej w Woli Zgłobieńskiej w ramach zadania pn. Modernizacja budynków oświatowych
Zarządzenie Nr 132/2016 w sprawie wysokości opłat za koszty związane z wykonywaniem kserokopii dokumentów w Urzędzie Miejskim w Boguchwale 11 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 132/2016 w sprawie wysokości opłat za koszty związane z wykonywaniem kserokopii dokumentów w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Zarządzenie Nr 131/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty terapeutyczno - edukacyjne"04 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 131/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty terapeutyczno - edukacyjne"
Zarządzenie Nr 130/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Boguchwała w roku 201604 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 130/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Boguchwała w roku 2016
Zarządzenie Nr 129/2016 w sprawie gospodarki transportowej oraz wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Gminę Boguchwała03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 129/2016 w sprawie gospodarki transportowej oraz wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Gminę Boguchwała
Zarządzenie Nr 128/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 201603 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 128/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2016
Zarządzenie Nr 127/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 127/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 126/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwaledo przyznawania Karty Dużej Rodziny03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 126/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwaledo przyznawania Karty Dużej Rodziny
Zarządzenie Nr 125/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale03 sierpnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 125/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1036054

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała