Zarządzenia Burmistrza 2016r. 

polska  angielska
data publikacji: 07-01-2016 | 09:57data ostatniej modyfikacji: 21-09-2017 | 09:26
Zarządzenie Nr 184/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn.: "Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2016 roku - zakres 2"17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 184/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn.: "Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2016 roku - zakres 2"
Zarządzenie Nr 183/2016 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 183/2016 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu
Zarządzenie Nr 182/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 182/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 181/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok18 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 181/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 180/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 180/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 179/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 179/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 178/2016 w sprawie powołania rzeczoznawców17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 178/2016 w sprawie powołania rzeczoznawców
Zarządzenie Nr 177/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 177/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 176/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 176/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 175/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu.........17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 175/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu.........
Zarządzenie Nr 174/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ..................17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 174/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ..................
Zarządzenie Nr 173/2016 w sprawie określenia opłat i zasad udostępnienia sal oraz pomieszczeń przynależnych w budynkach Domów Kultur na terenie Gminy Boguchwała17 listopada 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 173/2016 w sprawie określenia opłat i zasad udostępnienia sal oraz pomieszczeń przynależnych w budynkach Domów Kultur na terenie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 172/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej 108165R w Kielanówce i Racławówce wraz zremontem odcinka drogi gminnej 108165 w Kielanówce"18 października 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 172/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej 108165R w Kielanówce i Racławówce wraz zremontem odcinka drogi gminnej 108165 w Kielanówce"
Zarządzenie Nr 171/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. "Zagospodarowanie działki ewidencyjnej nr 404 w Zarzeczu na miejsce rekreacji"18 października 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 171/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. "Zagospodarowanie działki ewidencyjnej nr 404 w Zarzeczu na miejsce rekreacji"
Zarządzenie Nr 170/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016 roku"18 października 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 170/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016 roku"
Zarządzenie Nr 169/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok18 października 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 169/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 168/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok18 października 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 168/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 167/2016 Zarządzenie Nr 167/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2017 rok18 października 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 167/2016 Zarządzenie Nr 167/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie Nr 166/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2016 roku18 października 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 166/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2016 roku
Zarządzenie Nr 165/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała18 października 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 165/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1036054

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała