Zarządzenia Burmistrza 2016r. 

polska  angielska
data publikacji: 07-01-2016 | 09:57data ostatniej modyfikacji: 21-09-2017 | 09:26
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie upoważnienia Pani Lucyny Bieńkowskiej, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań01 kwietnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie upoważnienia Pani Lucyny Bieńkowskiej, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie upoważnienia Pani Emilii Gierlak, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań01 kwietnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie upoważnienia Pani Emilii Gierlak, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Tondera, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań01 kwietnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Tondera, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok01 kwietnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia ....01 kwietnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia ....
Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 roku24 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 roku
Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok24 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złozónych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży..24 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złozónych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży..
Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w roku 201624 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w roku 2016
Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok24 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie powołania Komisji do przejęcia nieruchomości położonej w Boguchwale od firmy ORANGE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie24 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie powołania Komisji do przejęcia nieruchomości położonej w Boguchwale od firmy ORANGE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie zmian WPF23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie zmian WPF
Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016r.23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016r.
Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Aktywności Seniora23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Aktywności Seniora
Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale
Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 roku23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 roku
Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury w roku 201623 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury w roku 2016
Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1007298

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała