Zarządzenia Burmistrza 2015r. 

polska  angielska
data publikacji: 28-01-2015 | 14:01data ostatniej modyfikacji: 23-12-2016 | 13:23
Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Boguchwała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym,wyznaczonym na dzień 6 września 201509 lipca 2015
Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Boguchwała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, wyznaczonym na dzień 6 września 201 więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Boguchwała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym,wyznaczonym na dzień 6 września 2015
Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie zmian w budzecie gminy Boguchwała09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie zmian w budzecie gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie zmian w budzecie gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - organizacja V Wyścigu rowerowego MTB Boguchwała 201526 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - organizacja V Wyścigu rowerowego MTB Boguchwała 2015 więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - organizacja V Wyścigu rowerowego MTB Boguchwała 2015
Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała26 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu 26 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy 26 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw przekazywania nieruchomości MZDINK w administrowanie i zarządzanie26 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw przekazywania nieruchomości MZDINK w administrowanie i zarządzanie więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw przekazywania nieruchomości MZDINK w administrowanie i zarządzanie
Zarządzenie nr 116/2015 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej 26 czerwca 2015
Zarządzenie nr 116/2015 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej więcej »»» na temat Zarządzenie nr 116/2015 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego 26 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 312 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Zarządzenie Nr 113/2015 w sprawie przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal socjalny 12 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 113/2015 w sprawie przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal socjalny więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 113/2015 w sprawie przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal socjalny
Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie powołania komisji ds. przekazania w administrowanie składników majątkowych Gminy Boguchwała na rzecz jednostki organizacyjnej gminy - Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale 12 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie powołania komisji ds. przekazania w administrowanie składników majątkowych Gminy Boguchwała na rzecz jednostki organizacyjnej gminy - Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie powołania komisji ds. przekazania w administrowanie składników majątkowych Gminy Boguchwała na rzecz jednostki organizacyjnej gminy - Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale
Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie powołania komisji ds. przekazania w zarząd składników majatkowych Gminy Boguchwała na rzecz jednostki organizacyjnej gminy - Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale 12 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie powołania komisji ds. przekazania w zarząd składników majatkowych Gminy Boguchwała na rzecz jednostki organizacyjnej gminy - Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie powołania komisji ds. przekazania w zarząd składników majatkowych Gminy Boguchwała na rzecz jednostki organizacyjnej gminy - Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale
Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie upoważnienia do udzielania wyjaśnień i przedkładania dokumentów w związku z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie 12 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie upoważnienia do udzielania wyjaśnień i przedkładania dokumentów w związku z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie wobec Gminy Boguchwała w zakresie kontroli skarbowej celowości i więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie upoważnienia do udzielania wyjaśnień i przedkładania dokumentów w związku z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 201512 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2015 więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2015
Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Mogielnica 12 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Mogielnica więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Mogielnica
Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Zgłobień12 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Zgłobień więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Zgłobień
Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Zarzecze12 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Zarzecze więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Zarzecze
Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Nosówka12 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Nosówka więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego - Wyborczego w sołectwie Nosówka
Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego -Wyborczego w sołectwie Wola Zgłobieńska12 czerwca 2015
Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego -Wyborczego w sołectwie Wola Zgłobieńska więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Wiejskiego -Wyborczego w sołectwie Wola Zgłobieńska  
  • [1]
  • [14]
  • Liczba odwiedzin: 970509

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała